Kinh doanh ở Nga cho người nước ngoài

KINH DOANH Ở NGA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Những điều công ty nước ngoài hoặc người nước ngoài cần biết để hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Luật pháp Liên bang Nga cho phép công dân nước ngoài mở hoặc không mở công ty tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Đăng ký hộ kinh doanh, công ty nước ngoài, doanh nghiệp trên lãnh thổ Liên bang Nga

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn mất từ 5 đến 10 ngày và bao gồm các giai đoạn sau

Thành lập công ty cổ phần là đăng ký phát hành cổ phiếu của công ty đó, được thực hiện bởi đơn vị liên quan của Ngân hàng Trung ương Nga. Để thực hiện điều này, công ty cổ phần được thành lập phải cung cấp cho Ngân hàng Trung ương Nga một bộ hồ sơ phù hợp với Quy định về tiêu chuẩn phát hành chứng khoán.