KINH DOANH TẠI NGA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - START


Theo chương trình này, khách hàng sẽ nhận được các giải pháp theo hai hướng chính sau:

1. Phần cố định của chương trình – phần thông tin được phát triển bởi các chuyên gia, trong đó các chuyên gia tư vấn sẽ giới thiệu tổng thể, các đặc điểm chính và điều kiện kinh doan ở Nga.

 • Phần này bao gồm giới thiệu về các nguyên tắc cơ bản của pháp luật, hệ thống tài chính, thuế, lao động, thu hút lao động nước ngoài, ưu và khuyết điểm, cũng như thời hạn và chi phí của các doanh nghiệp mới thành lập ở Nga. Thông tin phân tích về các chủ thể liên bang của Nga.

2. Phần không cố định.

 • Trong khuôn khổ của phần này, các chuyên gia chuẩn bị cho khách hàng một giải pháp riêng, bao gồm phân tích và giới thiệu các tính năng chính của hoạt động cụ thể mà khách hàng quan tâm.
 • Phần này của chương trình được phát triển riêng biệt mỗi lần cho các MỤC TIÊU KINH DOANH khác nhau:
  • TÀI CHÍNH VÀ PHÁT TRIÊN KINH DOANH

  • DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

  • TƯ VẤN THUẾ

  • KÊ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

  • PHÁP LÝ

  • TƯ VẤN QUẢN LÝ