Các giải pháp có hệ thống trong lĩnh vực thuế, kế toán và kiểm toán

 

Trong những năm gần đây, hệ thống thuế có những thay đổi quan trọng. Nhà nước thắt chặt việc chấp hành luật thuế. Vì lý do này, các rủi ro về thuế mà doanh nghiệp gặp phải tăng lên. Thậm chí, ngay cả các kế toán có chuyên môn và kinh nghiệm cũng gặp phải những vấn đề liên quan đến thuế.

Các chuyên gia có chuyên môn cao của Công ty TNHH “Solidarnost-Consulting” – các kiểm toán viên, kế toán viên, thậm định viên, nhà tài chính, luật sư có thể bảo đảm phương pháp tổng hợp tối ưu hoá việc đánh thuế, giúp tổ chức các quy trình kinh doanh, dòng tiền, ghi chép các giao dịch, điều chỉnh hệ thống kế toán và kiểm toán, làm giảm thiểu gắng nặng thuế cho doanh nghiệp, sử dụng tối đa khả năng tối ưu hoá tiền thuế theo pháp luật hiện hành và bằng cách đó giảm rủi ro về thuế trong tương lai.