Hỗ trợ doanh nghiệp Nga tại Việt Nam và Trung Quốc

Các chuyên gia có trình độ của Công ty TNHH “Solidarnost-Consulting” cung cấp đầy đủ các dịch vụ trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh quốc tế cho các công ty Nga hoạt động tại Việt Nam, Trung Quốc hoặc có kế hoạch tham gia thị trường quốc tế, bao gồm:

  • Hợp tác đa phương giúp tổ chức doanh nghiệp với các công ty Nga tại Việt Nam và Trung Quốc;
  • Hỗ trợ tư vấn tổ chức, kiểm toán, kế toán và pháp lý cho hoạt động của các công ty nga tại Việt Nam và Trung Quốc;
  • Hỗ trợ tư vấn các công ty Nga thực hiện các dự án đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam và Trung Quốc, bao gồm đánh giá hiệu quả dự án, lựa chọn đối tác, phát triển tổ chức;
  • Tư vấn các công ty nga các vấn đề về thực hiện kinh doanh tại Việt Nam và Trung Quốc;
  • Thực hiện đánh giá khả năng thanh toán, khả năng trả nợ, uy tín kinh doanh các đối tác tiềm năng của Nga và nước ngoài.

Nhiều năm kinh nghiệm làm việc, kiến thức về các thị trường nước ngoài, công việc phân tích, công nghệ quản lý doanh nghiệp hàng đầu, sở hữu các thông tin mới nhất cho phép các chuyên gia của Công ty TNHH “Solidarnost-Consulting” hỗ trợ đa chiều khách hàng trên thị trường quốc tế.