KINH DOANH TẠI NGA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - ROAD


Nếu như quý khách đang kinh doanh ở Nga nhưng cần sự hộ trợ, đánh giá, kiểm toán chuyên nghiệp, toàn diện trong khuôn khổ chương trình này, quý khách sẽ nhận được các giải pháp riêng cho từng MỤC TIÊU KINH DOANH:

  • TÀI CHÍNH VÀ PHÁT TRIÊN KINH DOANH

  • DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

  • TƯ VẤN THUẾ

  • KÊ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

  • PHÁP LÝ

  • TƯ VẤN QUẢN LÝ