Hỗ trợ kinh doanh cho người nước ngoài

Chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp nhỏ và khách hàng cá nhân giải pháp kế hoạch kinh doanh và tối ưu hoá doanh nghiệp. Các giải pháp mang tính tiêu chuẩn hoá và đơn giản hoá được giảm giá đáng kể.

Thậm chí các doanh nghiệp nhỏ cũng phải hoạt động theo các quy định khắt khe và cá quy trình nhất định. Chúng tôi cho rằng không công bằng khi các dịch vụ mô tả và tối ưu hoá quá trình kinh doanh và phát triển hệ thống khen thưởng thường không khả dụng với doanh nghiệp nhỏ vì giá thành cao.

Vì vậy, chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp nhỏ những giải pháp cá nhân trong lĩnh vực này với giá hợp lý.

 

Các mục

1. Mô tả và tối ưu hoá quá trình kinh doanh

Mô tả các quá trình kinh doanh chủ chốt dưới dạng đồ thị và/hoặc văn bản cho công ty, bộ phận hoặc chức vụ riêng.

2. Hệ thống khen thưởng nhân viên

Phát triển hệ thống khen thưởng nhân viên phù hợp với công ty của Quý khách nhất (bao gồm KPI, hệ thống tính điểm, v.v.)

3. Các quy định cho nhân viên

Làm hồ sơ các quy định cho nhân viên.