Dịch vụ cá nhân

Chúng tôi hỗ trợ các cá nhân mua bán bất động sản, giải quyết các tranh chấp lao động, thừa kế, v.v., giải quyết xung đột trên cơ sở tiền xử, quản lý quá trình kiện cáo, giúp đạt kết quả tích cực bằng cách thương lượng hoà bình và mang tính xây dựng.

 • Luật dân sự
 • Luật hình sự
 • Luật lao động
 • Luật gia đìnhnguye
 • Luật sư riêng
 • Dịch vụ bất động sản

 

Luật dân sự

Nhiệm vụ của chúng tôi:

 • tư vấn chi tiết tình trạng của Quý khách và tìm cách giải quyết bằng thương lượng;
 • chuẩn bị tất cả những giấy tờ cần thiết và đại diện Quý khách tại toà án;
 • kiểm soát việc thực hiện các quyết định của toà án.

Giá — từ 20 000 rúp.

 

Luật hình sự

Nhiệm vụ của chúng tôi:

 • đánh giá các bằng chứng hiện có và lựa chọn hướng bảo vệ tối ưu;
 • chuẩn bị các bằng chứng không phạm tôi của Quý khách;
 • trong trường hợp Quý khách là bên bị hại, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả những biện pháp pháp lý để bên thực hiện hành phi sai trái phải chịu sử phạt hình sự.

Giá — từ 80 000 rúp.

 

Luật lao động

Nhiệm vụ của chúng tôi:

 • gặp mặt quản lý của Quý khách và đàm phán về hành vi vi phạm luật lao động;
 • bảo đảm việc thực hiện các quyết định của toà án hoặc điều khoản của thoả thuận để Quý khách nhận được toàn bộ số tiền nợ;
 • bảo vệ Quý khách khỏi việc tự tiện xử trí từ quản lý.

Giá — từ 30 000 rúp.

 

Luật gia đình

Nhiệm vụ của chúng tôi:

 • Hỗ trợ pháp lý khi xảy ra các tranh chấp gia đình.
 • Phát triển chiến thuật bảo vệ quyền của Quý khách.
 • Hỗ trợ pháp lý tại toà án.

Giá — từ 20 000 rúp.

 

Dịch vụ bất động sản

Quý khách là khách hàng của chúng tôi trong trường hợp:

 • Quý khách cần làm các giấy tờ về mua bán tài sản riêng tại Nga hoặc nước ngoài;
 • Quý khách muốn kiểm tra lịch sử sở hữu của đối tượng bất động sản;
 • Quý khách cần đảm bảo việc giao dịch được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của chúng tôi:

 • Thu thập tất cả những thông tin về đối tượng bất động sản, kiểm tra lịch sử sở hữu;
 • Chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để lập hợp đồng và đăng ký trao lại quyền sở hữu;
 • Làm người bảo lãnh hợp pháp cho giao dịch của Quý khách.

Giá — từ 80 000 rúp.