KINH DOANH “TRỌN GÓI” TẠI NGA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI – GOLD KEY

 

Theo chương trình này, khách hàng sẽ nhận được các giải pháp theo hai hướng chính sau:

 

1. Phần cố định của chương trình – phần thông tin được phát triển bởi các chuyên gia, trong đó các chuyên gia tư vấn sẽ giới thiệu tổng thể, các đặc điểm chính và điều kiện kinh doan ở Nga.

  • Phần này bao gồm giới thiệu về các nguyên tắc cơ bản của pháp luật, hệ thống tài chính, thuế, lao động, thu hút lao động nước ngoài, ưu và khuyết điểm, cũng như thời hạn và chi phí của các doanh nghiệp mới thành lập ở Nga. Thông tin phân tích về các chủ thể liên bang của Nga.
  • Phần này nhằm giúp tránh những sai lầm lớn khi khởi nghiệp và hoạt động kinh doanh ở Nga, giảm thiểu chi phí và giúp khởi đầu kinh doanh thành công về mặt pháp lý và tài chính.

 

2. Phần không cố định.

  • Trong khuôn khổ của phần này, các chuyên gia chuẩn bị cho khách hàng một giải pháp riêng, bao gồm phân tích và giới thiệu các tính năng chính của hoạt động cụ thể mà khách hàng quan tâm.
  • Phụ thuộc vào các chi tiết cụ thể mà khách hàng quan tâm, chúng tôi sẽ kể về điều kiện để có được giấy phép, nhu cầu tham gia các tổ chức tự quản, cơ hội và điều kiện thu hút đầu tư, quy tắc tham gia đấu thầu và mua hàng, v.v..
  • Phần này của chương trình được phát triển tùy thuộc vào mỗi khách hàng.
  • CÁC GIẢI PHÁP BẮT BUỘC CHO CÁC MỤC TIÊU KINH DOANH - TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH, DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP, TƯ VẤN THUẾ, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN, PHÁP LỸ, TƯ VẤN QUẢN LÝ.

 bok